3                                                                 Prima MEDICA

                                  Интегриран апликативен софтвер наменет за

                        ординации од приватната здравствена заштита

                                     и специјалистичките ординации  

 

Почитувани корисници,

достапна е за преземање новата верзија од софтверот Prima MEDICA, во која се реализирани неколку измени и корекции :

  • Корекции кај опцијата за затворање на боледувањатa кај матичните лекари, со додавање на опции за внес на период на престој во болница и можност за означување на боледувањето за комисиско
  • Корекција на функционалноса за споредба на податоци од ФЗОМ
  • Измена во делот за пишување наод кај специјалистите (проширување со избор на препорачана терапија и предлог за боледување, според измените и насоките од Мин. за здравство и Мој Термин)
  • Измена кај закажување на РДУ2 упат кон Компјутерска томографија или Магнетна резонанца , согласно измените на МЗ ( за оваа новост и претходната, задолжително погледнете го упатството)
  • Помали корекции кај други функционалности

Комплетната листа со измени можете да ги погледнете на линкот подоле, а верзијата е важечка за сите дејности.

Листа на измени и корекции во новата верзија

Преземи Prima MEDICA v3.6.2 (offline верзија)

Преземи Prima MEDICA v3.6.2 за гинеколози (offline верзија)

Преземи упатство за инсталација

porn Porn