3                                                                 Prima MEDICA

                                  Интегриран апликативен софтвер наменет за

                        ординации од приватната здравствена заштита

                                     и специјалистичките ординации  

 

Почитувани корисници,

достапна е за преземање новата верзија од софтверот Prima MEDICA, во која се реализирани неколку измени и корекции, меѓу кои побитни се  :

  • Корекција на опцијата за синхронизација (преземање) на генеричките називи од МЗ
  • Проверка и споредба на податоците за избран лекар и број на здравствена легитимација за пациент со тековните податоци од МЗ
  • Други помали корекции и дополнувања

Комплетната листа со измени можете да ги погледнете на линкот подоле, а верзијата е важечка за сите дејности.

Листа на измени и корекции во новата верзија

Преземи Prima MEDICA v3.6.5 (offline верзија)

Преземи Prima MEDICA v3.6.5 за гинеколози (offline верзија)

Преземи упатство за инсталација

porn Porn