3                                                                 Prima MEDICA

                                  Интегриран апликативен софтвер наменет за

                        ординации од приватната здравствена заштита

                                     и специјалистичките ординации  

 

Почитувани корисници,

достапна е за преземање новата верзија од софтверот Prima MEDICA, во која се реализирани неколку унапредувања и корекции по укажани сугестии и забелешки. Меѓу другото, за потребите на ФЗО овозможено е периодично креирање на датотеката со остварени цели. На овој начин може да се избегне проблемот кај некои лекари каде што датотеката е поголема од 10МВ.

Комплетната листа со измени можете да ги погледнете на линкот подоле, а верзијата е важечка за сите дејности.

Листа на измени и корекции во новата верзија

Преземи Prima MEDICA v3.6.6 (offline верзија)

Преземи упатство за инсталација

porn Porn