3                                                                 Prima MEDICA

                                  Интегриран апликативен софтвер наменет за

                        ординации од приватната здравствена заштита

                                     и специјалистичките ординации  

 

Почитувани корисници,

достапна е за преземање новата верзија од софтверот Prima MEDICA , во која е реализирана поддршка за сервисите за лабораториски упати, како и неколку мали подобрувања  и унапредувања според Ваши сугестии. Значајна новина е имплементирана за лабораториите, преку опцијата за автоматско преземање на назначените анализи од лабораториските упати, со што за најголоем дел од пациентите нема да има потреба да се внесуваат рачно анализите и услугите од упатите. Упатството за користење на новините во врска со лабораториските упати можете да ги погледнете на овој линк.

Комплетната листа со измени можете да ги погледнете на линкот подоле, а верзијата е важечка за сите дејности.

 

Листа на измени и корекции во новата верзија

Преземи Prima MEDICA v3.6.7 (offline верзија)

Преземи Prima MEDICA v3.6.7 за гинеколози (offline верзија)

Преземи упатство за инсталација

porn Porn