3                                                                 Prima MEDICA

                                  Интегриран апликативен софтвер наменет за

                        ординации од приватната здравствена заштита

                                     и специјалистичките ординации  

 

Почитувани корисници,

 

достапна е за преземање новата верзија од софтверот во која се имплементирани целите за матичните лекари - нов циклус 2016-2017 година (упатството за користење на целите од новиот циклус може да го погледнете овде).

За гинеколозите битна новина е имплементацијата на два нови типови упати - упат кон МАНУ и упат за ПАП тест, а даодаден е и нов основ за ослободување од партиципација - бремени жени, кој се користи од страна на лабораториите и специјалистичките ординации.

 Деталите околу новините во новата верзија може да ги погледнете на линковите подоле а верзијата е важечка за сите дејности.

НАПОМЕНА - за лекарите кои извршиле реализација на цели над паценти за 2016 година преку старата опција за внес за 2014-2015, потребно е само повторно да ги испратат целите кон ФЗОМ, поради тоа што сервисите  на ФЗОМ за прифаќање на целите од 2016 година се активирани од 16.02.2016 година. Воедно, поради поголемиот обем на измени, преземањето и инсталацијата на новата верзија трае подолго од вообичаеното. Поради тоа Ве молиме да не го прекинувате процесот за инсталација, бидејќи не се работи за заглавување на инсталацијата.

 

Листа на измени и корекции во новата верзија

Листа на измени и корекции во новата верзија (гинекологија)

Преземи Prima MEDICA v3.7.0 (offline верзија)

Преземи Prima MEDICA v3.7.0 (offline верзија за гинекологија)

Преземи упатство за инсталација

porn Porn