3                                                                 Prima MEDICA

                                  Интегриран апликативен софтвер наменет за

                        ординации од приватната здравствена заштита

                                     и специјалистичките ординации  

 

Почитувани корисници,

достапна е нова верзија од Prima MEDICA. Верзијата е важечка само за гинекологија. Новина во оваа верзија е воведување на евиденцијата за Мајчина книшка директно во Prma MEDICA, како и имплементација на сервиси за праќање и превземање на истата од Мој Термин. Тоа значи дека комплетната евиденција за мајчина книшка може да се прави преку Prima MEDICA и да се синхронизира со Мој Термин, нема потреба од дополнителна евиденција на порталот.

Ви Благодариме

 

 

 

Листа на измени и корекции во новата верзија

Преземи Prima MEDICA v3.7.6 (offline верзија)

Упатство за користење мајчина книшка

Преземи упатство за инсталација

porn Porn