3                                                                 Prima MEDICA

                                  Интегриран апликативен софтвер наменет за

                        ординации од приватната здравствена заштита

                                     и специјалистичките ординации  

 

 

Почитувани корисници,

достапна е нова верзија од Prima MEDICA v3.7.8.1 . Во оваа верзија има минорна корекција во извештајот со резултати од лабораторија.

Ви Благодариме

 

 

 

Листа на измени и корекции во новата верзија

Преземи Prima MEDICA v3.7.8.1 (offline верзија)

Преземи упатство за инсталација

porn Porn