3                                                                 Prima MEDICA

                                  Интегриран апликативен софтвер наменет за

                        ординации од приватната здравствена заштита

                                     и специјалистичките ординации  

 

Почитувани корисници,

достапна е за преземање новата верзија од софтверот во која се имплементирани системски измени и подобрувања на софтверот, како и одредени Ваши суестии и корекции на минорни грешки.

Деталите за новата верзија може да ги погледнете на линковите подоле а верзијата е важечка за сите дејности.

 

Листа на измени и корекции во новата верзија

Листа на измени и корекции во новата верзија (гинекологија)

Преземи Prima MEDICA v3.9.0 (offline верзија)

Преземи Prima MEDICA v3.9.0 (offline верзија за гинекологија)

Преземи упатство за инсталација

 

Дополнително, на следните линкови се достапни упатствата за користење на новите функционалности кои се имплементирани во софтверот.

 

Упатство за користење на новите функционалности

Упатство за користење на новите функционалности (гинекологија)

porn Porn