3                                                                 Prima MEDICA

                                  Интегриран апликативен софтвер наменет за

                        ординации од приватната здравствена заштита

                                     и специјалистичките ординации  

 

Почитувани корисници,

достапна е за преземање новата верзија од софтверот во која е направена корекција  во контролата при превземање на податоци за осигуреникот (важност на осигурување, носител, здравствен број,..)

Верзијата е важечка за сите дејности.

 

Листа на измени и корекции во новата верзија

Листа на измени и корекции во новата верзија (гинекологија)

Преземи Prima MEDICA v3.9.2 (offline верзија)

Преземи Prima MEDICA v3.9.2 (offline верзија за гинекологија)

Преземи упатство за инсталација

 

 

porn Porn