3                                                                 Prima MEDICA

                                  Интегриран апликативен софтвер наменет за

                        ординации од приватната здравствена заштита

                                     и специјалистичките ординации  

 

Почитувани корисници,

објавена е нова верзија од Prima MEDICA v3.9.3.1. Во оваа верзија е имплементирана контролата за соодветна дијагноза при препишување на таблетарна терапија. Контролата е направена соодветно на упатството дадено од ФЗОМ.

Верзијата е важечка за сите дејности.

 

Листа на измени и корекции во новата верзија

Листа на измени и корекции во новата верзија (гинекологија)

Преземи Prima MEDICA v3.9.3.1 (offline верзија)

Преземи Prima MEDICA v3.9.3.1 (offline верзија за гинекологија)

Преземи упатство за инсталација

 

 

porn Porn