3                                                                 Prima MEDICA

                                  Интегриран апликативен софтвер наменет за

                        ординации од приватната здравствена заштита

                                     и специјалистичките ординации  

 

Почитувани корисници,

достапна е за преземање нова верзија од софтверот во која имаше интервентно усогласување со измените кај сервисите од МЗ

Верзијата е важечка за сите дејности.

Листа на измени и корекции во новата верзија

Листа на измени и корекции во новата верзија (гинекологија)

Преземи Prima MEDICA v3.9.6 (offline верзија)

Преземи Prima MEDICA v3.9.6 (offline верзија за гинекологија)

Преземи упатство за инсталација

porn Porn