3                                                                 Prima MEDICA

                                  Интегриран апликативен софтвер наменет за

                        ординации од приватната здравствена заштита

                                     и специјалистичките ординации  

 

Почитувани,

достапна е за преземање новата верзија од софтверот во која е реализирана можноста за дореализација на превентивни цели за хронични пациентио за периодот во 2017 година. Оваа функционалност е додадена по испратениот допис од страна на ФЗОм до Вас, со цел ординациите кои примиле забелешки од контролата на ФЗО  (а и сите други кои имаат несоодветна реализација на цели за хроничните пациенти) да можат интервентно да  извршат усогласување на евиденцијата, согласно препораките од ФЗОМ.

За начинот на користење на оваа функионалност достапно Ви е детално упатство на овој линк, кое Ве молиме задолжително да го погледнете пред да започнете со користење на функционалноста.

Верзијата е важечка за сите дејности.

Листа на измени и корекции во новата верзија

Преземи Prima MEDICA v3.9.8 (offline верзија)

Преземи упатство за инсталација

porn Porn