3                                                                 Prima MEDICA

                                  Интегриран апликативен софтвер наменет за

                        ординации од приватната здравствена заштита

                                     и специјалистичките ординации  

 

Почитувани корисници,

објавена е нова верзија од Prima MEDICA v4.1.2. Измените во оваа верзија се однесуваат на фактурирањето кон ФЗО во лаборатории и специјалистичка пракса. 

НАПОМЕНА: Пред да фактурирате во договорен износ треба да се внесе месечниот износ за фактурирање , а не кварталниот како што беше случај до сега. 

Деталите за измените може да ги погледнете на линкот подоле.

Верзијата е наменета за општа пракса, лабораторија, специјалистичка пракса.


Благодариме на соработката!

 

Листа на измени и корекции во новата верзија

Упатство за фактурирање 2020 година

Преземи Prima MEDICA v4.1.2 (offline верзија)

Преземи упатство за инсталација

porn Porn