3                                                                 Prima MEDICA

                                  Интегриран апликативен софтвер наменет за

                        ординации од приватната здравствена заштита

                                     и специјалистичките ординации  

 

Почитувани корисници,

објавена е нова верзија од Prima MEDICA v4.1.9. 

Во оваа верзија направена е промена во делот на автоматското додавање на услуга А7 - упатување на секундарно ниво. Оваа услуга се внесува само во случај на специјалистички упат. Направени се и некои помали корекции за подобро работење

 

Ви благодариме на соработката.

 

 

Листа на измени и корекции во новата верзија

Преземи Prima MEDICA v4.1.9 (offline верзија)

Преземи упатство за инсталација

porn Porn