3                                                                 Prima MEDICA

                                  Интегриран апликативен софтвер наменет за

                        ординации од приватната здравствена заштита

                                     и специјалистичките ординации  

 

Почитувани корисници,

достапна е новата верзија од Prima MEDICA v4.5.6.1

Во оваа верзија направени се корекции при Синхронизација на податоци со Мој Термин.

Ви благодариме на соработката

 

 

 

 

Листа на измени и корекции во новата верзија

Преземи Prima MEDICA v4.5.6 (offline верзија)

Преземи упатство за инсталација