3                                                                 Prima MEDICA

                                  Интегриран апликативен софтвер наменет за

                        ординации од приватната здравствена заштита

                                     и специјалистичките ординации  

 

Почитувани корисници,

Ве информираме дeка од 02.03.2022 стапува во важност корекција на цената за Заштита на база (BACKUP) за софтверот Prima MEDICA.

Минатата година успеавме во намерата да ја задржиме цената на исто ниво, но годинава за жал целата состојба предизвикана од моменталната ситуација (зголемени безбедносни мерки, зголемени трошоци на енергенси и останати ресурси), зголемениот обем на работа околу одржувањето на софтверските продукти, како и континуираното обезбедување на конзистентна и квалитетна корисничка поддршка за софтверот едноставно сме принудени на ваков чекор, при што сепак водевме сметка корекцијата да биде што е можно помала.

Накратко, корегиранaта цена е следнава:

  • Заштита на база (BACKUP) - 1.690,00 ден.

На горниот линк можете да најдете детали околу условите за користење, а комплетниот ценовник е достапен и на овој линк.

Благодариме на разбирањето и соработката.