ПРИМА МЕДИКА 2021

Основен пакет
примарна здравствена заштита 7,390 ден.
гинеколози 7,390 ден.
лабораторија 7,390 ден.
Целосeн пакет
примарна здравствена заштита 8,190 ден.
специјалистичко консултативна заштита 8,190 ден.
гинеколози 8,190 ден.
лабораторија 8,190 ден.

Вкупно за уплата
0,00
Повикува на број
2021/Б/О0.Г0.Л0

Уплатница