ПРИМА МЕДИКА 2022

Основен пакет
примарна здравствена заштита 8,090 ден.
гинеколози 8,090 ден.
лабораторија 8,090 ден.
Целосeн пакет
примарна здравствена заштита 8,890 ден.
специјалистичко консултативна заштита 8,890 ден.
гинеколози 8,890 ден.
лабораторија 8,890 ден.

Вкупно за уплата
0,00
Повикува на број
2022/Б/О0.Г0.Л0

Уплатница