ПРИМА МЕДИКА 2016

Основен пакет
примарна здравствена заштита 6,090 ден.
гинеколози 6,090 ден.
лабораторија 6,090 ден.
Целосeн пакет
примарна здравствена заштита 6,990 ден.
специјалистичко консултативна заштита 6,990 ден.
гинеколози 6,990 ден.
лабораторија 6,990 ден.

Вкупно за уплата
0,00
Повикува на број
2016/Б/О0.Г0.Л0

Уплатница