Menu Content/Inhalt
Дома
14.04.2014 Нова верзија на Prima MEDICA и Prima MEDICA за гинеколози

Нова верзија на Prima MEDICA и Prima MEDICA за гинеколози (v3.5.2)  

Почитувани корисници, 

Достапна е новата верзија 3.5.2 на Prima MEDICA во која се имплементирани неколку новини и корегирани одредени увидени недостатоци, како корекции кај целите за општи лекари (корегирана горната граница при планирање и реализација, овозможено безусловно означување /одозначување на хроничен пациент од лекарот) како и  реализација на болничкиот упат.

Особено е значајна имплементацијата на потсистем за логирање на пристапот и манипулацијата со личните податоци, со кој секоја операција извршена над личните податоци на пациентите ќе биде регистрирана, согласно барањата од Законот за заштита на лични податоци. Со ова Prima MEDICA станува првиот софтверски продукт во оваа област  кој е целосно усогласен со барањата од Законот за заштита на личните податоци. 

Останатите детали околу новините можете да ги погледнете на линкот подоле, а верзијата е важечка за сите специјалности.

НАПОМЕНА! По преземањето на верзи9јата задолжително извршете синхронизација на податоците со МЗ.

Листа на корекции содржани во верзија 3.5.2

Преземи надградба до верзија 3.5.2 (offline) 

Преземи надградба до верзија 3.5.2 (offline) за гинеколози

Преземи упатство за инсталација


 

 
27.02.2014 Нова верзија на Prima MEDICA и Prima MEDICA за гинеколози

Нова верзија на Prima MEDICA и Prima MEDICA за гинеколози (v3.5.1)  

Почитувани корисници, 

Достапна е новата верзија 3.5.1 на Prima MEDICA во која се имплементирани измените кај планирањето и реализацијата на целите за матичните лекари, како и нови функционалности (детален извештај за преглед, печатење на образец О3, корекција на ЛУ1 образецот, како и воведување на контрола на индикациите при издавање на таблетарна терапија).

Деталите можете да ги погледнете подоле, а верзијата е важечка за сите дејности.

НАПОМЕНА! Поради промената на дефиницијата од ФЗОМ кои дијагнози ќе се сметаат за хронични, доколку досега сте ја искористиле опцијата за иницијално обележување на пациентите со хронични заболувања, потребно е повторно да извршите обележување на хроничните пациенти. Исто така, поради измените во начинот напланирање потребно е да извршете репланирање на целите за да се искорегираат бројките во планот.

Листа на корекции содржани во верзија 3.5.1

Преземи надградба до верзија 3.5.1 (offline) 

Преземи надградба до верзија 3.5.1 (offline) за гинеколози

Преземи упатство за инсталација


 

 
06.02.2014 Понуда на автоматизирано бекап решение