Menu Content/Inhalt
Дома
03.07.2014 Нова верзија на Prima MEDICA и Prima MEDICA за гинеколози

Нова верзија на Prima MEDICA и Prima MEDICA за гинеколози (v3.5.5)  

Почитувани корисници, 

по укажаните забелешки во однос на контролата за режимот на препишување лекови изготвена е верзија 3.5.5 од Prima MEDICA. Во оваа верзија е направена корекција при контролата за режимот на препишување лекови и  при издавање на лекови со ист АТЦ код (пример tamsulosin caps. plg. 0,4 mg  и tamsulosin tabl. plg. 0,4 mg).

 

Деталите околу новините можете да ги погледнете на линкот подоле, а верзијата е важечка за сите специјалности.

 

Листа на корекции содржани во верзија 3.5.5

Преземи надградба до верзија 3.5.5 (offline) 

Преземи надградба до верзија 3.5.5 (offline) за гинеколози

Преземи упатство за инсталација


 

 
01.07.2014 Нова верзија на Prima MEDICA и Prima MEDICA за гинеколози

Нова верзија на Prima MEDICA и Prima MEDICA за гинеколози (v3.5.4)  

Почитувани корисници, 

Достапна е новата верзија 3.5.4 на Prima MEDICA. Во оваа верзија како нова функционалност е додаден модул  за специјалисти по физикална медицина. Додадени се нови извештаи за издадени рецепти групирани по генерика или по дијагноза. Извештаите за социјална медицина за утврдени заболувања сега ќе можат да се генерираат и заедно за село и град. Променет е приказот на лековите при избор на терапија. Иницијално се листаат само одобрените од министерството за здравство. 

 Деталите околу новините можете да ги погледнете на линкот подоле, а верзијата е важечка за сите специјалности.

 

Листа на корекции содржани во верзија 3.5.4

Преземи надградба до верзија 3.5.4 (offline) 

Преземи надградба до верзија 3.5.4 (offline) за гинеколози

Преземи упатство за инсталација


 

 
06.05.2014 Нова верзија на Prima MEDICA и Prima MEDICA за гинеколози

Нова верзија на Prima MEDICA и Prima MEDICA за гинеколози (v3.5.3)  

Почитувани корисници, 

Достапна е новата верзија 3.5.3 на Prima MEDICA во која е имплементирано закажување и на упатите за микробиологија и хемодијализа, како и закажување на контролен преглед над 30 дена за специјалистите. Покрај ова , извршена е корекција на електронската спецификација за специјалисти и лаборатории, согласно насоките на ФЗОМ.

 Деталите околу новините можете да ги погледнете на линкот подоле, а верзијата е важечка за сите специјалности.