Menu Content/Inhalt
Дома
07.08.2014 Нова верзија на Prima MEDICA и Prima MEDICA за гинеколози

Нова верзија на Prima MEDICA и Prima MEDICA за гинеколози (v3.5.6)  

Почитувани корисници, 

достапна е за преземање новатаверзија од софтврот, во која се извршени извесни корекции во делот за издавање на рецепти (дополнети трговски имиња на лекови кои може да се изберат,решен проблемот со непреземање на генерика на лекот доколку се избере трговско име  итн.), а воедно  овозможено е издавање на образецот за потреба од нега на пациент (пропишан од мин. за труд и социјала).

Деталите околу новините можете да ги погледнете на линкот подоле, а верзијата е важечка за сите специјалности.

 НАПОМЕНА! За ординациите од општа пракса и гинекологија, пред да ја преземете верзијата ЗАДОЛЖИТЕЛНО извршете синхронизација на генричките називи со МЗ! 

 

Листа на корекции содржани во верзија 3.5.6

Преземи надградба до верзија 3.5.6 (offline) 

Преземи надградба до верзија 3.5.6 (offline) за гинеколози

Преземи упатство за инсталација


 

 
03.07.2014 Нова верзија на Prima MEDICA и Prima MEDICA за гинеколози

Нова верзија на Prima MEDICA и Prima MEDICA за гинеколози (v3.5.5)  

Почитувани корисници, 

по укажаните забелешки во однос на контролата за режимот на препишување лекови изготвена е верзија 3.5.5 од Prima MEDICA. Во оваа верзија е направена корекција при контролата за режимот на препишување лекови и  при издавање на лекови со ист АТЦ код (пример tamsulosin caps. plg. 0,4 mg  и tamsulosin tabl. plg. 0,4 mg).

 

Деталите околу новините можете да ги погледнете на линкот подоле, а верзијата е важечка за сите специјалности.

 

Листа на корекции содржани во верзија 3.5.5

Преземи надградба до верзија 3.5.5 (offline) 

Преземи надградба до верзија 3.5.5 (offline) за гинеколози

Преземи упатство за инсталација


 

 
01.07.2014 Нова верзија на Prima MEDICA и Prima MEDICA за гинеколози

Нова верзија на Prima MEDICA и Prima MEDICA за гинеколози (v3.5.4)  

Почитувани корисници, 

Достапна е новата верзија 3.5.4 на Prima MEDICA. Во оваа верзија како нова функционалност е додаден модул  за специјалисти по физикална медицина. Додадени се нови извештаи за издадени рецепти групирани по генерика или по дијагноза. Извештаите за социјална медицина за утврдени заболувања сега ќе можат да се генерираат и заедно за село и град. Променет е приказот на лековите при избор на терапија. Иницијално се листаат само одобрените од министерството за здравство. 

 Деталите околу новините можете да ги погледнете на линкот подоле, а верзијата е важечка за сите специјалности.